درباره ما

blog

پری کوچولو

 یکی بود یکی نبود. در یک جنگل دور، در یک قصر قدیمی پادشاهی ظالم و ستم کار با خدمتکاران و سردارانش زندگی می کرد.

او فاتح کشورهای بسیار در طول سال های طولانی بود. پادشاه داستان ما در یکی از جنگ هایی که پیروز شده بود دختر خانم کوچولویی را بخاطر...

تاریخ : 1396/02/15
blog

جوجه خروس نادان

  

روزی جوجه خروسی در مزرعه ای گردش می کرد که یک کالسکه اسباب بازی پیدا کرد. او با دیدن کالسکه از خوش حالی بالا و پایین پریدو چند بار دور خودش چرخید. 
مرغ و جوجه هایی که کمی دورتر دانه بر می چیدند، با شنیدن صدای جوجه خروس دور او جمع...

تاریخ : 1396/04/01
blog

شعر زیبای خواب عجیب

یه شب که من خوابیدم

خواب عجیبی دیدم

 خواب می دیدم یه مورچم

یه مورچه ی سیاهم

 کوچولو و ریزه میزه

یه خرده قدکوتاهم

 خواب می دیدم بار میبرم

دونه به انبار می برم

 همراه چندتا مورچه

رد شدم از یه...

تاریخ : 1396/07/01
blog

خرگوش باهوش

 در جنگل سر سبز و قشنگي  خرگوش باهوشي زندگي مي كرد .

 يك گرگ پيرو يك روباه بدجنس هم هميشه نقشه مي كشيدند تا اين خرگوش را شكار كنند .
ولي هيچوقت موفق نمي شدند .
يك روز روباه مكار به گر گ گفت : من نقشه جالبي دارم  و اين دفعه مي...

تاریخ : 1396/07/03