برای افزایش تمرکز کودکان این بازی‌ها را انجام دهید

 بازی‌های فکری

شما می‌توانید با انجام بازیهای فکری تمرکز کودک را بالا ببرید. اگر کودک دبستانی است و الفبا را می‌شناسد می‌توانید از جدول کلمات متقاطع یا پازل‌های پیچیده و همچنین بازی‌های کارتی که باعث افزایش توجه به کلمات، اعداد و تصاویر می‎شود استفاده کنید.
بازی توالی
پیوند بین توالی‌ها می‌تواند بر تمرکز کودک اثر بگذارد. مثلا قرار دادن چیزها به ترتیب حروف الفبا فعالیت خوبی برای کودکانی است که مشکل تمرکز دارند.
بازی تفاوت‌ها
بازی تفاوت‌ها برای کودکان جالب است. می‌توانید متناسب با سن و توانایی کودک آنها را تنظیم کنید. بازی‌هایی مانند دو تصویر که در یک قسمت با هم فرق دارند و کودک باید آن را پیدا کند.
بازی شمارش معکوس
شمردن را احتمالا فرزندتان به راحتی انجام دهد اما شمردن به عقب آنها را ملزم به تمرکز بیشتر می‌کند و به تقویت مهارت تمرکز کمک می‌کند. یک عدد تصادفی به او بدهید. مثلا 36 بعد از او بخواهید 4 عدد را به عقب بگوید.
منبع:نی نی سایت

تاریخ : 98/9/10