چه کارهایی را برای تامین میان وعده ی مناسب برای کودکان میتوان انجام داد؟

 1.بهتر است میان وعده های سالمی را از قبل انتخاب کنید و دریخچال یا کمد نگهداری کنید و به بچه ها اجازه دهید خودشان از خوراکی های موجود انتخاب کنید.

2.میان وعده های متنوعی انتخاب کنید.حتی ۀن هایی را که در قبل مورد توجه کودکان نبوده حذف نکنید معمولا برای ان که کودکان غذای جدیدی را بپذیرند به چندین با رتلاش احتیاج است.
3.میان وعده ها در محیطی ارام و بر روی میز سرو کنید به بچه ها اجازه ندهید در جلوی تلویزیون هیچ خوراکی مصرف کنند.
4.لبنیات کم چرب یا آب را جایگزین نوشیدن کولاها و آبمیوه های صنعتی کنید
5.در تهیه میان وعده ها از کودکان کم بگیرید.
وقتی به بچه ها اجازه میدهید در تهیه غذا به شما کمک کنند ، کودکان به غذای تهیه شده بیشتر اهمیت میدهند با کودک خود سالاد میوه درست کنید یا در چیدمان سفره از آن ها کمک بگیرید.
6.خوراکی های آماده پر چرب، شیرین و پر نمک موجود در بازار را کنار بگذارید و به جای آن از خوراکی های تازه و کم چرب استفاده کنید . تصور نکنید که یک میان وعده سالم به اجزای زیادی احتیاج دارد . شیر یا ماست کم چرب به اضافه ی تکه های میوه یا کلوچه های میوه ای یا سبوس دار برای تهیه یک میان وعده ی سالم است.
 

تاریخ : 1396/12/21