سخن مدیریت

 در بلند آسمان این مرز و بوم ستاره های بسیاری در امر تعلیم و تربیت درخشیدند بعضی افول کردند و بعضی تابناک به راز جاودانگی دست یافنتد.
راز جاودانگی درون مایه اش عشق و جوهره اش ایمان است. ما بر آنیم با عشق و ایمان راهی برای رشد عاطفی، ذهنی، جسمی و حرکتی کودکان فراهم سازیم. تلاش داریم که کودکان با شادی زندگی کنند و به طبیعت نزدیک شوند و یکدیگر را دوست بدارند.ما برآنیم که کودکان در کنار هم زندگی صلح آمیز و بدون خشونت را تجربه کنند. ما تها با اعتقاد به تواناییهای کودکان و مشارکت های اولیا بستری در جهت رشد و تعالی مهارتهای فرزندان را فراهم  می نماییم، آنها خود همه چیزند.امید داریم در این راه طولانی،پر حوصله باشیم و بتوانیم در کنار شما برای فرزندان این مرز و بوم یاران خوبی باشیم.


با تشکر
مدیریت مهد
پریسا پهلوان