نظامنامه کیفیت مهد ویستا

 این مرکز در سال 83-82 با هدف پرورش و آموزش کودکان پیش دبستانی تاسیس گردید. هدف کلی این مرکز رشد و تکامل همه جانبه و متعادل و یکپارچه کودکان گروه پیش دبستانی با رویکردهای نوین است...

 
 
 
 
 
 
 
نظامنامه کیفیت مهد ویستا
 
 
 
مقدمه:
 
 
 
معرفی مهد ویستا: این مرکز در سال 83-82 با هدف پرورش و آموزش کودکان پیش دبستانی تاسیس گردید. هدف کلی این مرکز رشد و تکامل همه جانبه و متعادل و یکپارچه کودکان گروه پیش دبستانی با رویکردهای نوین است.
 
 
 
تلاش به منظور ایجاد بستر مناسب در جهت فعالیتهای مشارکت جویانه و جمعی و معنی دار
 
 
 
زمینه سازی برای کشف استعداد، بروز خلاقیت
 
 
 
بسترسازی جهت تعمیق و عملی ساختن آموخته ها و انجام فعالیتهای هدف مند
 
 
 
ارتقا سطح آگاهی کودکان در حوزه های لازم و گوناگون
 
 
 
برجسته شدن ارزشهای اخلاقی- اجتماعی- دینی و فرهنگی در روند فعالیتهای روزانه
 
 
 
ثبت فعالیتها- اقدامات و ابتکارات و چگونگی روند فعالیتها و انجام.
 
 
 
این مرکز تلاش دارد رشد یکپارچه کودکان در زمینه های اجتماعی، زیستی، بهداشتی،اخلاقی، و علمی و ارزشهای معنوی....را برقرار سازد.
 
 
 
در مهدکودک ویستا چنانچه خدمت ارائه شده منطبق با الزامات تصریحی و تلویحی والدین و یا مقررات و آیین نامه های مرتبط نباشد،خدمت نا منطبق نامیده می شود.
 
 
 
مدیریت ویستا سیستم مدیریت کیفیتی را مطابق با الزامات استاندارد بین المللی 9001 :2000ایزو ایجاد، مستند، مستقر و نگهداری می نماید و به طور مستمر اثربخشی آنرا بهبود میبخشد.
 
 
 
 
 
 
 
فرآیندهای پدیدآوری خدمت شامل فرآیندهای زیر است:
 
 
 
1. تغذیه
 
 
 
2. ثبت نام
 
 
 
3. برگزاری کلاسهای فوق برنامه
 
 
 
4. ایاب و ذهاب
 
 
 
 
 
 
 
فرآینهای مدیریتی شامل فرآینهای زیر است:
 
 
 
1. بازنگری مدیریت
 
 
 
2. اقدام اصلاحی، پیشگیرانه و بهبود مستمر
 
 
 
3. ممیزی داخلی
 
 
 
4. ارزیابی رضایت والدین
 
 
 
 
 
 
 
فرآینهای پشتیبانی شامل فرآینهای زیر است:
 
 
 
1. استخدام و آموزش
 
 
 
2. خرید و ارزیابی تأمین کنندگان
 
 
 
3. کنترل مدارک و سوابق
 
 
 
4. تاسیسات م تجهیزات
 
 
 
 
 
 
 
مسئولیت مدیریت
 
 
 
 
 
 
 
مدیریت مهدکودک ویستا مسئولیت نهایی کلیه امور موثر بر کیفیت خدمات را بر عهده دارند، لذا کوشش می نمایند منابع لازم و کافی شامل نیروی انسانی کارآمد، و محیط کاری مناسب را تأمین و فراهم نموده تا از این طریق گامی مؤثر در بهبود کیفی خدمات عرضه شده برای کودکان برداشته باشند.
 
 
 
در این راستا مهد کودک ویستا جهت توسعه، بهبود و ارتقا سطح کیفی بر عملیات اجرایی کارکنان نظارت می نمایند تا از اثر بخشی تمام فرایندهای مؤثر بر کیفیت اطمینان حاصل نموده و خدمات ارائه شده برابر با الزامات سازمان بهزیستی و والدین، قابلیت کافی را داشته باشند.
 
 
 
لذا اهداف و مقاصد کیفی خود را مطابق خط مشی کیفیت تعیین و در صورت نیاز مورد بازبینی قرار دهند. همچنین شرایط لازم برای معرفی و درک خط مشی کیفیت و اهداف کیفی فراهم آمده است. مدیریت مهد کودک ویستا هر شش ماه یکبار سیستم مدیریت کیفیت و فرایندهای آن را در جلسات منظم بازنگری مدیریت مطابق روش اجرایی بازنگری مدیریت مورد بازبینی قرار می دهد تا از تناسب کارایی و اثربخشی آن اطمینان حاصل نماید.
 
 
 
بازنگری مدیریت
 
 
 
مدیریت مهدکودک ویستا سیستم مدیریت کیفیت را در فواصل طرح ریزی شده (حداقل دوبار در سال) مطابق روش اجرایی بازنگری مدیریت مورد بازنگری قرار می دهد تا از تداوم تناسب، کفایت و اثربخشی آن اطمینان حاصل نماید. این بازنگری ها فرصتهای بهبود و نیاز به اعمال تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت و از جمله خط مشی کیفیت و اهداف کیفیتی را شامل گردد. سوابق این بازنگری ها مطابق روش اجرایی کنترل سوابق نگهداری می شود.
 
 
 
منابع انسانی
 
 
 
جهت کلیه کارکنان مؤثر بر کیفیت خدمات صلاحیت لازم برای احراز شغل تعریف شده است و در زمان تأمین یا برنامه ریزی نیروی انسانی مورد نظر قرار می گیرد.
 
 
 
به منظور کسب مهارتهای لازم و افزایش کارایی پرسنل، دوره های آموزشی برای کلیه پرسنل مؤثر بر کیفیت به اجرا گذارده می شود. تعیین نیازهای آموزشی کارکنان به عهده مدیریت مهد می باشد. پس از انجام آموزش ارزیابی دوره های آموزشی انجام شده و اثر بخشی آنها بر سطح صلاحیت کارکنان در سوابق آموزشی مشخص می شود. کلیه سوابق تحصیلات، آموزش مهارت و تجربه پرسنل نگهداری می شود. تمامی موارد فوق در فلوچارت فرایند استخدام و آموزش ذکر شده است.
 
 
 
خرید
 
 
 
خرید اقلام و خدمات مورد نیاز مهد ویستا (مواد غذایی، اسباب بازی ها،خدمات مشاوره و...) مطابق با فلوچارت فرایند خرید و ارزیابی تامین کنندگان می شود و کلیه خریدها در هنگام دریافت توسط درخواست کنندگان کنترل می شود. اقلام وخدمات مؤثر بر کیفیت نیز کنترل شده و از مطابقت آنها با نیازها اطمینان حاصل می شود. مهدکودک ویستا کلیه تامین کنندگان خدمات خود را از حیث توانایی در برآورده کردن نیازمندی های خود و والدین مورد ازریابی قرار داده و اقلام و خدمات مورد نیاز خود را از تامین کنندگان تایید شده خریداری می نماید. این ارزیابی ها و گسترده کنترل های به عمل آمده بستگی به میزان تأثیر آن کالا یا خدمات نهایی دارد.
 
 
 
تولید و ارائه خدمات
 
 
 
در مهد کودک ویستا فعالیتهای ارائه خدمات تحت شرایط کنترل شده صورت می پذیرد. بدین ترتیب که کلیه خدمات توسط مدیر مهد و مدیر داخلی کنترل و مورد تایید قرار می گیرد همچنین در دسترس بودن اطلاعات بیانگر ویژگیهای خدمات ارئه شده، در دسترس بودن دستورالعملهای کاری، استفاده از تجهیزات مناسب و انجام پایش و اندازه گیری و... در فرایندهای مرتبط به تفصیل آورده شده است.
 
 
 
رضایت والدین
 
 
 
به عنوان یکی از اندازه گیری های کارایی و اثربخشی خدمات، مهد کودک ویستا اطلاعات مربوط بازخوردهای والدین از خدمات مورد ارائه را نظارت می نماید تا اطمینان حاصل شود که نیازهای آنها تامین شده است. روشهای کسب و استفاده از این اطلاعات در روش اجرایی مربوطه مشخص شده است.