درباره ما

blog

عنوان روزهای هفته‌ ملی کودک تعیین شد

 شورای برنامه‌ریزی هفته‌ ملی و روزجهانی کودک سال 1396، عنوان روزها و محور فعالیت‌های این هفته را تعیین شد

 
                                 شعار سال 1396 هفته ملی...

تاریخ : 1396/07/11
blog

جشنواره ملی بازی و ورزش فریزبی در هفته ملی کودک، مهر ماه ۱۳۹۶

  هدف کلی: 

 
فرصتی برای ورزش فریزبی بعنوان یک رشته ورزشی مفرح و جذاب در سطح ملی برای رسیدن به جامعه فعال، بانشاط و  ، هفته ملی کودک سالم از طریق ترویج ورزش همگانی و ورزش فریزبی در بین کودکان...

تاریخ : 1396/07/11
blog

همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی

 همه ما دیگری هستیم  اما در واقع یکی هستیم . 

همایش دوسالانه  ادبیات کودک و ودیگری روز دوم وسوم ابان ماه برگزارشد .یکی از مهمترین سخنرانی ها توسط خانم لیز پیج مدیر اجرایی دفتر بین المللی کودک برای نوجوانان...

تاریخ : 1397/08/09