فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت گرامی باد.

 زنگ اول مهر، زنگ بیداری برای حرکت به سوی فردا‌های روشن

اول مهر، روز مهرانگیز بازگشایی مدرسه‌ها

آغاز سال تحصیلی، آغاز سفر در مسیر دانستن و فهمیدن

فرا رسیدن تابش خورشید علم بر سرزمین دل‌ها

اول مهر، روز طلوع دوباره صبح دانش بر پسرهای گل سرزمین علم مبارک باد.

 

مهد ویستا ، آغاز سال تحصیلی 1398 را به تمامی نوگل ها تبریک گفته و آرزوی سالی سرشار از موفقیت برای تمامی عزیزان را داریم.

تاریخ1398/07/01